Provoz stabilního zdroje elektřiny a tepla

Z obnovitelných zdrojů energie

Obnovitelný zdroj

Obnovitelný zdroj

Jako palivo využíváme zemědělskou biomasu ve formě pelet a dřevní štěpku.

Elektřina a teplo

Elektřina a teplo

Naším cílem je stabilní produkce ekologické elektrické a tepelné energie.

Čeští dodavatelé

Čeští dodavatelé

Nabízíte zdroje ke zpracování? Kontakty na naše obchodníky naleznete níže.

O společnosti

Hlavním záměrem elektrárny MOSTEK energo s.r.o. je provoz stabilního zdroje elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů, přičemž klíčovou surovinou je zemědělská biomasa ve formě pelet a dřevní štěpky. V roce 2019 do projektu vstoupil nový investor Energy financial group a.s., který je nyní 100% vlastníkem. 

Jedním ze současných klíčových úkolů je přizpůsobení provozu pro poskytování podpůrných služeb ke stabilizaci rozvodné sítě.

pelety

Zdroje paliva

Z důvodu zabezpečení plynulého zásobování elektrárny palivem jsou jeho zdroje diverzifikované, přičemž konstrukce kotle umožňuje spalovat variabilní typy paliv. Kromě zemědělských agro pelet je možné využít také dřevní štěpku, čistírenské kaly apod. Širší škála využití zdrojů umožňuje lépe optimalizovat dodávky elektrické energie.

kruh-kotel

Technologické údaje

Parní kotel s fluidní vrstvou je vhodný pro spalování širokého spektra různých druhů biomasy. Jmenovitý výkon je 17,2 MW a maximální výkon 20 MW. Kotel tak dokáže s rezervou zajistit dostatečný výkon pro provoz kondenzační parní turbíny s meziodběrem tepla. Elektřinu následně vyrábí generátor s jmenovitým výkonem 4,9 MW a maximálním výkonem 5,4 MW.

Investice

Celkové investiční náklady na realizaci projektu představují 525 milionů Kč, včetně nákladů na akvizici projektu, generální dodávky stavby, technologie a vedlejších investičních nákladů. Ministerstvo průmyslu a obchodu, pod č. j. 1133-10/3.1EED02-582/10/08200, podpořilo projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Současným 100% vlastníkem je finanční skupina EFG, která se nadále soustředí na optimalizaci výrobních procesů elektrárny v Mostku.

Výstavba projektu

Až na drobné výjimky byla celá technologie elektrárny v Mostku vyrobená v České republice a dodána českými partnery. Navržena byla společností Kovosta – fluid, a. s., kotel byl zkonstruován společností VÍTKOVICE STEEL, a. s. a turbínu vyrobila PBS ENERGO Velká Bíteš, a.s. Dopravní systémy jsou od SG strojírna s.r.o., chlazení dodala společnost FANS, a.s. Stavební část měla na starost STAKO s.r.o. z Hradce Králové. Kompletní dodávku díla zajistilo Sdružení ILD – STAKO.

Výstavba projektu

Až na drobné výjimky byla celá technologie elektrárny v Mostku vyrobená v České republice a dodána českými partnery. Navržena byla společností Kovostal Fluid (Kovosta, s. r. o.), kotel byl zkonstruován společností VÍTKOVICE STEEL, a. s., a turbínu vyrobila PBS PBS GROUP, a.s. Dopravní systémy jsou od SG strojírna s.r.o., chlazení dodala společnost FANS, a.s. Stavební část měla na starost STAKO real s.r.o. z Hradce Králové. Kompletní dodávku díla zajistilo Sdružení ILD – STAKO (Stako Oil Prague s.r.o.).

Historie

Projekt MOSTEK energo je realizován v obci Mostek (okres Trutnov), jejíž historie byla již od konce 19. století úzce propojená s textilním průmyslem. Právě zde v roce 1885 založil Adolf Mandl tkalcovnu bavlny, čímž položil základy pro rozvoj tohoto sektoru v rámci celého kraje.

Na téměř 250letou historii královédvorské tradice textilního tisku a příbuzných řemesel (soukenictví, tkalcovství a barvářství) navázala akciová společnost TIBA, a.s., z níž se postupně stal největší domácí textilní závod. Její produkce byla určena jak pro tuzemský trh, tak na vývoz do celé řady zemí v rámci Evropy, USA, Kanady a Austrálie.

V nejúspěšnějším období dosahovaly tržby podniku téměř 1,4 miliardy korun (r. 2003), postupně však krize dolehla i na toto odvětví a roku 2006 se začala plně projevovat na chodu závodu. Společnost TIBA o rok později definitivně ukončila svou výrobu, což vedlo i k zániku továrny v obci Mostek. 

Od textilky k elektrárně

Chátrající areál v Mostku s více než 20 budovami se dočkal své revitalizace v roce 2009, kdy vznikl projektový záměr výstavby elektrárny na biomasu v obci Mostek. V únoru 2009 byla pro tyto účely založena projektová společnost STAKO energo, s.r.o., která slučovala dva subjekty – STAKO s.r.o. a Ecoclimate energo s.r.o. – které v roce 2010 získaly pro tyto účely stavební povolení.

V září roku 2011 projekt nicméně převzaly společnosti RSJ Investments SICAV a.s. a Dewarec s.r.o. a tehdy získala elektrárna také dnešní název MOSTEK energo. Výstavba elektrárny začala v říjnu 2012, přičemž již o rok později v prosinci 2013 bylo provedeno její první paralelní připojení k distribuční soustavě. V tomto roce byl také zahájen první zkušební provoz elektrárny. Roku 2019 vstoupila do projektu skupina EFG, která je nyní 100% vlastníkem.

S realizací projektu úzce souvisí i vytvoření nových pracovních míst, o něž obec přišla vzhledem k likvidaci textilního závodu.

Kontakt

Martin Janda
Ing. Martin Janda

ředitel divize EFG Production 

+420 733 166 137
m.janda@efg-holding.cz

Pro dodavatele

Primárním palivem pro spalování jsou agropelety. Pro bližší specifikaci, prosím, kontaktujte vedoucího pracovníka nákupu paliva a logistiky.

Sídlo provozovny

MOSTEK energo s.r.o.
Mostek 56 (areál bývalého závodu TIBA)
544 75 Mostek

Datová schránka: eqf32wh

IČ: 27558797

Společnost vedená u Městského soudu v Praze pod číslem C 230151.

Petr Brinda

vedoucí provozu

+420 731 432 395
p.brinda@efg-mostek.cz

Olga Albrechtová

asistentka

+420 731 133 797, +420 499 691 055
o.albrechtova@efg-mostek.cz

Ing. Tomáš Chlum

nákup paliva a logistika

+420 739 539 971
t.chlum@efg-mostek.cz

Evropská unie
Jsme příjemci dotace z fondů OPPI.